L'equip educatiu

L'equip educatiu és l'òrgan propi de participació de totes les educadores de l'escola bressol que atenen als infants i intervenen en la seva educació en la gestió i la planificació educatives del centre.

Comparteix: