Grups d'edat

A l’escola hi ha 5 grups de diferents edats, cadascú amb la seva mestra tutora de referència i amb la seva pròpia aula. A més hi ha tres mestres de suport per als cinc grups.

- 1 grup de nadons: amb 8 infants, una mestra tutora i una mestra de suport

- 2 grup de petits: amb 13 infants cada una, una mestra tutora i una mestra de suports compartida amb l'altre grup.

- 2 grups de grans: amb 20 infants cada grup, una mestra tutora i una mestra de suport compartida amb l'altre grup.

 

Comparteix: