Portada > Presentació > Metodologia

Metodologia

Les escoles bressol de Parets estem convençudes de la finalitat educativa del cicle 0 – 3 i de la importància que cada infant visqui amb plenitud aquest cicle, amb la riquesa pròpia que comporta.

Ens fonamentem en els principis de la metodologia activa. Considerem l’infant com el veritable protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Ens servim d’una metodologia que s’ha de caracteritzar per ser motivadora, afectiva i creativa, tenint en compte les característiques diferencials dels infants i una percepció constructivista de l’aprenentatge.

Els criteris metodològics en què es fonamenta l’acció educativa de les escoles bressol responen als principis d’individualització, globalització i aprenentatge significatiu.

És per aquesta raó que  totes les activitats que es realitzen a l’escola  estan dotades de valor educatiu. Això vol dir que darrera de cadascuna  d’elles hi ha un objectiu clar i una metodologia  concreta que  tenen com a finalitat  el desenvolupament de les capacitats  dels infants.

L’infant juga, observa, manipula, experimenta, descobreix... però és quan afegim la intencionalitat educativa,  que  el  “joc”  es converteix en generador d’aprenentatge i vehicle per viure la màgia, la fantasia , el compartir  i el més important: estimar i sentir-se estimat.

Comparteix: