Relacions externes

L’escola com a institució, vol estar vinculada a tots els projectes a nivell de municipi. En aquest sentit i en base al nostre projecte educatiu som presents a :

 • Trobades família i municipi
 • Consell Escolar Municipal
 • Xarxa per als bons tractes a la infància
 • Xarxa 0-6
 • Parets Municipi Lector
 • XEF
 • Reunions de coordinació de les bressols amb la tècnica d’educació de l’ajuntament
 • Reunions de coordinació i traspàs d’informació de les escoles bressol i les Escoles d'Infantil i Primària
 • Supervisió de l’ Inspector d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • CDIAP
 • Serveis socials
 • SAPIJ
 • ABS
Comparteix: