El consell escolar

L'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d'educació infantil de primer cicle és el consell escolar.

Comparteix: