Vida quotidiana

A l’escola bressol  les estones de vida quotidiana ocupen una gran part del temps i de la vida dels nens i les nenes i són moments que es repeteixen al llarg del dia. A més a més de cobrir les necessitats bàsiques també obren la porta al món afectiu, cultural i emocional que l’envolta.

El canvi de bolquer, l’hora dels àpats o el descans, representen estones de relació, de gran importància. Aquests moments de vida quotidiana són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells els que marquen el ritme del seu procés vital.

Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que es desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això, procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relació, sense sorolls ni presses, i on es respecta el ritme individual de cada infant.

“A través del valor que dóna a les petites coses, l’adult contribueix a la formació de la personalitat de l’infant. Els detalls de la vida quotidiana, aparentment insignificants i que moltes vegades passen desapercebuts per als adults, en realitat són elements bàsics de l’educació de l’infant.”

Pepa ÒdenaComparteix: