La relació amb les famílies

La participació de les famílies es considera una de les línies de funcionament perquè és un dels pilars fonamentals del nostre Projecte Educatiu.

Entenem l’escola com una Comunitat d’Aprenentatge on famílies i mestres acompanyem els infants en el seu procés de creixement. És per aquest motiu que l’escola facilita la participació i implicació de les famílies destinant molts moments per a què els pares i mares puguin estar a l’escola.

A més a més, l’Ampa també prepara totes les festes que es celebren a l’escola així com també organitza diversos tallers, xerrades i altres propostes per compartir amb família l’educació dels infants.

Comparteix: