Atenció alumnes NESE

Les escoles bressol de Parets no discriminen cap infant, sigui quina sigui la necessitat específica que presenti. Així, doncs, aquestes escoles tenen la voluntat d’atendre també aquells nens i nenes que presenten necessitats educatives especials. El municipi compta amb un equip d’atenció precoç a disposició de les famílies.

Comparteix: